KoosGuard

guard
Met Koosguard
De KoosGuard is een, uit één deel bestaand, kunststof klem die
op het bedhek of hoofdsteun wordt bevestigd. De klem past nagenoeg op alle gangbare bedden en behoeft geen verdere fixatie.
Door de kabelgeleider op de KoosGuard, met hierin een diagonale uitsparing, kunnen
alle lijnen en kabels gecentreerd over het bedhek worden geleid. Doordat de
kabelgeleider ruim genoeg is blijven ook de lijnen niet hangen wanneer de patiënt wordt
gedraaid of het bedhek of de hoofdsteun naar beneden gaat. Daarnaast is de diagonale
uitsparing voldoende ruim om eenvoudig de lijnen en kabels erdoorheen te geleiden en
voldoende smal zodat de lijnen en kabels niet uit zichzelf uit de kabelgeleider zullen springen.
De KoosGuard is eenvoudig te reinigen (steriliseerbaar tot 160 graden), herbruikbaar en
dus duurzaam.
 
 
Infuus- en medicatielijnen maken (zeker op afdeling Intensive Care,
maar ook frequent op andere afdelingen) integraal deel uit van de behandeling.
Daarnaast zien we ook allerhande andere lijnen (druklijnen op IC) en kabels
(bijvoorbeeld ECG kabels op IC, CCU, cardiologie, medium/high care en de NIBP kabel op
meerdere afdelingen) die veel gebruikt worden. Al deze lijnen en kabels gaan van de
infuuszakken en apparaten het bed in, richting de patiënt. Een veelvoorkomend (en
daarom voor veel verpleegkundigen herkenbaar) probleem hierin is dat deze lijnen en
kabels nogal eens onoverzichtelijk en op verschillende plaatsen het bed binnenkomen.
Het grootste risico hierbij is dat voornoemde lijnen of kabels bekneld kunnen raken
onder -of tussen de bedhekken of onder de hoofdsteun van de patiënt.